France Import Bearing Co., Ltd.

NSK 6002du Bearing

 

220x300x80 bearing

220 mm x 300 mm x 80 mm  SKF NNCF4944CV cylindrical roller bearings
220 mm x 300 mm x 80 mm SKF NNCF4944CV cylindrical roller bearings
40.4 kN
9.5 mm
220 mm x 300 mm x 80 mm  SKF NNU 4944 B/SPW33 cylindrical roller bearings
220 mm x 300 mm x 80 mm SKF NNU 4944 B/SPW33 cylindrical roller bearings
120.6 kN
1.5 mm
220 mm x 300 mm x 80 mm  NTN NNU4944KC1NAP5 cylindrical roller bearings
220 mm x 300 mm x 80 mm NTN NNU4944KC1NAP5 cylindrical roller bearings
120.6 kN
1.5 mm
220 mm x 300 mm x 80 mm  NACHI RC4944 cylindrical roller bearings
220 mm x 300 mm x 80 mm NACHI RC4944 cylindrical roller bearings
148 mm
9.5 mm
220 mm x 300 mm x 80 mm  NTN NNU4944K cylindrical roller bearings
220 mm x 300 mm x 80 mm NTN NNU4944K cylindrical roller bearings
227 kN
2.5 mm
220 mm x 300 mm x 80 mm  NTN NN4944KC1NAP4 cylindrical roller bearings
220 mm x 300 mm x 80 mm NTN NN4944KC1NAP4 cylindrical roller bearings
1 mm
30.8 kN
220 mm x 300 mm x 80 mm  ISO NNC4944 V cylindrical roller bearings
220 mm x 300 mm x 80 mm ISO NNC4944 V cylindrical roller bearings
148 mm
9.5 mm
Next ▸
All Products Contact Now
Product Categories
100x165x52 bearing
100x180x60.3 bearing
110x50x27 bearing
120x180x85 bearing
130x210x80 bearing
220x300x80 bearing
220x340x56 bearing
220x340x90 bearing
220x370x150 bearing
260x400x65 bearing
280x420x106 bearing
280x580x175 bearing
320x580x150 bearing
35x55x25 bearing
360x480x118 bearing
360x540x82 bearing
420x700x224 bearing
60x110x36.5 bearing
60x95x26 bearing
70x100x30 bearing
72x30x19 bearing
85x210x52 bearing
6207 Bearing
623zz Bearing
L44643 Bearing
6205 Bearing